David Marko on THINGS around …

Christianity, development and life …

Posts Tagged ‘zamyšlení

Moje křesťanství tam, kde mne nikdo nevidí

leave a comment »

Farizeové z Písma byli specialisté na okázalost a vnější formu jejich zbožného života. Propracované pohyby a slova, kvalitně přednášené modlitby možná s velkou naléhavostí a dramatickým podáním. Přesto je Pán mnoho nechválil. Proč? Protože toto jejich vnější, veřejné křesťanství neodpovídalo tomu, jak to bylo u nich v doma, v osobním životě.
V Písmu jsou zaznamenána dvě místa, která hovoří o na toto téma:

Mt 6:5 “Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.”
Mt 6:17 Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, 18 aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“

Když v evangeliích Pán Ježíš toto říkal, reagoval tak na okázalost farizeů, jejich život s Bohem se odehrál hlavně veřejně a doma už to takto zdaleka nebylo. Proto je na jiném místě nazývá obílenými hroby a upozorňuje tak na disproporci (u někoho možná na propastný rozdíl) mezi tím, co viděli ostatní a tím, co viděl Pán v jejich osobním životě. A tak Bůh říká svým učeníkům … když ty se modlíš … zavři se doma a modli se ve skrytu ….

V našem osobním soukromém křesťanství je to jenom mezi námi a Pánem. Jen on ví, jak je to u mne doma, jak vypadá moje víra v akci tam, kde mne nikdo nevidí(minimálně z bratří a sester). Ale neví to jen Bůh … vím to i já. A to nám dává prostor tyto věci dát do souladu s tím, jak to má být. Trávím osobně dostatek času studiem písma? Trávím osobní čas s Pánem na modlitbě? Pokud ne, je nejvyšší čas začít. Je to mezi tebou a Bohem. Nikdo jiný tě nebude vidět, nebude vědět, jestli ses modlil nebo ne, jestli ses modlil 2 minuty nebo třičtvrtě hodiny. Jestli jsem se modlil jen za své potřeby a nebo jsem se přimlouval i za ostatní. Nikdo nebude vidět, jestli si čteš Písmo a nebo ne. Je to mezi tebou a Bohem. Ale věz že “Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.”

Žalm 86:11 Soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména.

Advertisements

Written by David Marko

October 15, 2012 at 7:44 pm

Posted in zamyšlení

Tagged with